0105013797 | info@arcobedrijven.nl

Arco Reinigingstechnieken B.V. is een betrouwbare partner op het gebied van reiniging van openbare ruimtes, afvalinzameling (met kraanwagens) en het bovengrondse reinigen van afvalcontainers.

Verhuco B.V. is de specialist op het gebied van machinaal vegen, onkruidverwijdering op verhardingen, wegdekreiniging en kolkenreiniging.

Met al dit specialisme in eigen huis zijn Arco Reinigingstechnieken B.V. en Verhuco B.V. de ideale partner voor gemeenten, steden en waterschappen. We werken op basis van bestek, aanneemsom of regie en dat zowel in vaste, tijdelijke of incidentele opdrachten voor korte- of langere duur. Wij werken sterk in de regio groot-randstad, maar gaan daar ook ver buiten.

Arco Reinigingstechnieken B.V. heeft een ongeëvenaarde expertise opgebouwd op het gebied van reiniging van openbare ruimtes. Met hun geavanceerde apparatuur en goed getrainde teams kunnen ze verschillende uitdagingen aanpakken, zoals straatvegen, straatmeubilair reinigen en het beheersen van zwerfafval. Gemeenschappen kunnen rekenen op Arco om de esthetische uitstraling van hun straten en pleinen te verbeteren en tegelijkertijd een veilige en hygiënische omgeving te waarborgen.

Daarnaast is Arco Reinigingstechnieken B.V. gespecialiseerd in afvalinzameling met kraanwagens. Met hun efficiënte en milieuvriendelijke aanpak kunnen ze grote hoeveelheden afval beheren, waardoor de leefomgeving schoner en duurzamer wordt. Dit draagt bij aan een positieve impact op het milieu en bevordert een groenere toekomst voor komende generaties.

Aan de andere kant heeft Verhuco B.V. zich gepositioneerd als dé expert op het gebied van machinaal vegen en onkruidverwijdering op verhardingen. Met hun geavanceerde technologie kunnen ze zelfs de meest hardnekkige onkruidgroei verwijderen, waardoor de veiligheid en het comfort van trottoirs en straten worden verbeterd. Bovendien zijn ze gespecialiseerd in wegdekreiniging, waardoor gladde en vervuilde wegen tot het verleden behoren, wat essentieel is voor het waarborgen van een soepele verkeersstroom.

Kolkenreiniging

Verhuco B.V. blinkt ook uit in kolkenreiniging, een cruciale dienst om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Door het vakkundig verwijderen van vuil en afval uit kolken, worden regenwaterafvoersystemen optimaal benut, waardoor de kans op wateraccumulatie bij hevige regenval wordt geminimaliseerd.

Als complementaire partners bieden Arco Reinigingstechnieken B.V. en Verhuco B.V. een breed scala aan diensten om de leefbaarheid en het welzijn van gemeenschappen te verbeteren. Hun inzet voor kwaliteit, duurzaamheid en innovatie maakt hen de voorkeurskeuze voor overheden en bedrijven die streven naar schone, gezonde en prachtig onderhouden openbare ruimtes. Samen zetten ze zich in voor een schonere toekomst, waarin het behoud van het milieu en de leefomgeving centraal staan.

Meer weten?